Τετράωρη καθημερινή μελέτη σε όλα τα σχολικά μαθήματα

Ο χώρος μας εξυπηρετεί τους γονείς:

 • Που εργάζονται
 • Που αδυνατούν λόγω υποχρεώσεων να βοηθήσουν τα παιδιά τους
 • Που ζητούν περισσότερο ελεύθερο χρόνο με τα παιδιά τους
 • Που θέλουν οργάνωση και προγραμματισμό στη μελέτη των παιδιών
 • Που ζητούν σωστή προετοιμασία

Ο χώρος μας είναι κοντά στα παιδιά:

 • Που νιώθουν σιγουριά να έχουν κάποιον δίπλα τους
 • Που θέλουν σωστή καθοδήγηση και βοήθεια
 • Που ζητούν περισσότερο ελεύθερο χρόνο

Ο χώρος μας αφορά σε μαθητές:

Η καθημερινή μας μελέτη περιλαμβάνει:

 • Οργάνωση
 • Μεθοδολογία
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
 • Σωστή προετοιμασία

 • Μελέτη όλων των σχολικών μαθημάτων
 • Κάλυψη μαθησιακών καθηκόντων & εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου
 • Καθοδήγηση
 • Οργάνωση χρόνου διαβάσματος
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών
 • Οργάνωση σκέψης & λόγου
 • Αντιμετώπιση δυσκολιών & αδυναμίας στα μαθήματα