ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Με σκοπό την ομαλή λειτουργία και την επίτευξη των στόχων μας, έχουμε καταρτίσει τους εξής κανόνες:

Κανόνας 1 - Προετοιμασία

Icon 01

Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας πριν τους καθηγητές. Οφείλουν επίσης να έχουν τα απαραίτητα βιβλία , τετράδια και σχολικά είδη που χρειάζονται στη μελέτη τους. Τηλέφωνα για ασκήσεις και εργασίες που παρέλειψαν να σημειώσουν ή δε γνωρίζουν, θα γίνονται ελάχιστες φορές

Κανόνας 2 - Συμπεριφορά

Icon 02

Ο σεβασμός και η κοσμιότητα απέναντι σε όλους είναι υποχρέωση κάθε μαθητή.

Κανόνας 3 - Καθαριότητα

Icon 03

Οι μαθητές θα πρέπει να διατηρούν το χώρο του μελετητηρίου καθαρό. Οι τσίχλες ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ! Σε περίπτωση ζημιών το μελετητήριο διατηρεί το δικαίωμα να αποζημιωθεί.

Κανόνας 4 - Καθυστέρηση

Icon 04

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή απουσίας ενός μαθητή, το μελετητήριο θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως

Κανόνας 5 - Κινητά

Icon 04

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τα κινητά θα τοποθετούνται σε συγκεκριμένους χώρους και θα παραλαμβάνονται μετά το τέλος του μαθήματος.

Κανόνας 6 - Μάθημα

Icon 04

Στη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές δεν βγαίνουν από την αίθουσα παρά μόνο αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη.

Κανόνας 7 - Τι επιτρέπεται

Icon 04

Οι μαθητές επιτρέπεται να έχουν μαζί τους στην αίθουσα μόνο νερό. Μετά το τέλος του μαθήματος θα πρέπει να μαζεύουν τα απορρίμματα που δημιούργησαν.

Κανόνας 8 - Αποβολή

Icon 04

Οποιοσδήποτε μαθητής δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος θα αποβάλλεται από την αίθουσα.

Κανόνας 9 - Προβλήματα μαθητών

Icon 04

Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές θα απευθύνονται στη διεύθυνση.

Κανόνας 10 - Απουσία

Icon 04

Για κάθε απουσία μαθητή οι γονείς θα ενημερώνονται την ίδια μέρα.

Κανόνας 11 - Συμβουλές

Icon 04

Οι μαθητές πρέπει και μπορούν να συμβουλεύονται τους καθηγητές για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν